EST | ENG | RUS | LIT | LAT | FIN


Šajā vietnē sniegtā informācija ir tikai informatīva. Tā nav paredzēta, lai aizvietotu ārsta vai medicīnas darbinieka konsultāciju. Ja pēc teipa uzklāšanas parādās nieze, kairinājums, apsārtums, tirpšana vai jaunas sāpes, nekavējoties to noņemiet. Neizmantojiet KT Tape, ja jums ir diagnosticēts vēzis, jo teips var traucēt ārstēšanas un slimības apkarošanas metodēm, ko izmanto jūsu ārsti. Neizmantojiet KT Tape vēdera zonā grūtniecības laikā.

Šeit sniegto informāciju nedrīkst izmantot veselības problēmu, ievainojumu vai slimību diagnosticēšanai vai ārstēšanai. Uzmanīgi izlasiet visu uz produkta iepakojuma sniegto informāciju. Ja jums ir kāda medicīniska problēma vai ir aizdomas par to, nekavējoties vērsieties pie sava ārsta. Klientu recenzijas un atsauksmes ir sniegtas tikai informatīvā nolūkā. Klientu recenzijas atspoguļo tikai konkrētu indivīdu rezultātus un pieredzi, un tās nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi kompānija Lumos, Inc. Rezultāti lietotāju vidū var atšķirties. Lūdzu skatīt pakalpojuma līguma nosacījumus un privātuma politiku.